Novinky

07.01.2019 17:21
Tomáš Kmječ z laboratoře Mikroanalytika získal osvědčení Zvláštní Odborné Způsobilosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, což mu umožňuje spravovat a dozorovat používání zdorjů ionizujícího záření (včetně otevřených zdrojů), tedy i naše rentgenové fluorescenční prvkové analyzátory.
07.01.2019 17:15
V současné době testujeme a připravujeme k plnému provozu jednotku iontově-výměnné aniontové chromatografie (IEC), která po svém nasazení výrazně zpřesní a zobjektivní analýzy zasolení zdiva a také další analýzy, které stanovení aniontů potřebují ke stanovení závěrů, jako třeba korozní analýzy....
17.08.2017 15:40
Naše práce pro restaurátory se stále rozšiřuje, proto jsme připravili mapu, kde všude byly při opravách kulturního dědictví, restaurátorských průzkumech nebo obnově památek využity naše analýzy. Najdete ji pod tímto odkazem.
06.02.2017 11:35
Naše analýzy již pomohly v práci řadě restaurátorů. Pokud se chcete podívat, které zprávy o našich analýzách do svých fondů zařadil i NPU, klikněte na tento odkaz. Jsme rádi, že můžeme být nápomocni i v této složité a pro zachování historie nepostradatelné práci. Pokud byste narazili kdykoli na...
17.01.2017 11:08
Zdravíme s rokem 2017 všechny naše zákazníky a příznivce. Pro orientaci všech, kdo poptávají zakázky, jsme připravili aktuální orientační ceník, který vám usnadní odhad ceny možné budoucí zakázky. V laboratoři se také objevilo nové přístrojové vybavení, které se vám pokusíme co nejdříve...
27.09.2013 15:48
Na stránkách najdete nově CV M. Černého. Dále máme nově možnost provádět analýzy pomocí FTIR spektroskopie v transmisním módu.
30.05.2013 12:00
T. Kmječ byl ustanoven členem poradního sboru znalců KS Praha pro oblast kriminalistika.
04.01.2013 15:16
... z oboru kriminalistika, zaměření balistika (kriminalistická balistika v plném rozsahu, s omezenými možnostmi provádění individuální identifikace a porovnávání ve sbírkách) a zaměření fyzikální chemie (zvláště oblast zplodin výstřelu, částic GSR/povýstřelových zplodin, rozptylových obrazců...
26.11.2012 09:16
Byl upraven a doplněn návod na vzorkování tak, aby vzorky byly vhodné pro analýzu a nemohlo dojít ke zkreslení výsledků nevhodným vzorkováním, malým množstvím vzorku nebo špatným zabalením. Návod je uložen zde.
16.11.2012 11:04
Jeden z pracovníků laboratoře, Mgr. Tomáš Kmječ získal jako člen řešitelského týmu letošní Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu v oblasti zkoumání částic povýstřelových zplodin. Více na stránkách Ministertva vnitra.
1 | 2 >>

Kontakt

Černý - Kmječ Mikroanalytika Čelákovice +420.608002454 kmjec@volny.cz